КАК ДЕЙСТВАТ БИОТОРОВЕТЕ?

1. Биоторовете фиксират атмосферния азот в почвата и кореновите възли на културите и го правят по-достъпен за растенията.
2. Биоторовете разтварят неразтворимите форми на фосфатите като трикалциум, желязо и алуминиеви фосфати, като ги привеждат в усвоима форма.
3. Биоторовете чистят отпадните фосфати от почвените слоеве.
4. Биоторовете произвеждат хормони и анти-метаболити, които стимулират растежа на корените.
5. Биоторовете разграждат органичните съставки и спомагат за минерализацията на почвата.
6. Когато биоторовете се прилагат към почвата или семената, те повишават наличността на хранителни съставки и увеличават добивите между 10-20%, без неблагоприятно въздействие върху почвата и средата.
Биоторовете създават подходяща среда растенията да ползват живи форми на такива полезни микроорганизми, които при прилагане към почвата, корените или семената спомагат за изграждането на микрофлора, която възобновява почвената жизненост и  води до повишаване на добивите. Биоторовете са създадени, за да подобрят почвеното плодородие посредством обогатяването на почвата с азот и фосфор. Те осигуряват субстанции, спомагащи растежа и развитието на растенията.

 


ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОТОРОВЕ

1. Повишават добивите от реколтата.
2. Подобряват структурата на почвата.
3. Подобряват водния състав и баланс на почвата.
– Арбускуларната микоризна колонизация провокира въздушната толерантност при растенията, води до повишаване на листната маса и свежест, както и до подобряване на тургура на зелените части на растенията.
– Поддържа вътрешното функциониране и отделянето на влага чрез листата.
– Повишава дължината на корените и развитието им.
– Понижава себестойността на готовата продукция.
4. Предотвратяват изсушаването на почвата, а също така предпазват почвата от някои болести, зараждащи се в нея.
Биоторовете разширяват профила на почвата като запазват водните ресурси незаразени и разгръщат растежа при растенията без вредни ефекти.